Wat kan je als puber zelf doen?

  Ik heb 27 concentratie- en studietips voor pubers op een rij gezet. Eerst even het volgende. Je vindt het misschien lastig in het voortgezet onderwijs. Huiswerk leren, concentreren, het valt soms niet mee. Zoek je eigen oplossingen. Het is zeker de moeite waard om jouw weg te zoeken in `onderwijsland`. Ik wil je graag […]

Dyscalculie signaleren

Dyscalculie signaleren Op school maken leerlingen toetsen die de leeropbrengst meten, zoals de Cito LOVS Rekenen-Wiskunde toetsen, de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen of Rekenen-Wiskunde. Als de leerling aanhoudend laag scoort − beneden het tiende percentiel of met een E-score − is het raadzaam om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Maar bij leerlingen […]

Beelddenk training : Rechts inhalen

Beelddenkers halen rechts in!. Beelddenken: ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de “woord- en taalvorm” aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof […]

Wat te doen als leerlingen rekendoelen niet halen?

Wat te doen als leerlingen rekendoelen niet halen? In iedere klas en op elke school zijn leerlingen te vinden voor wie het halen van rekendoelen lastig is. Het kan gaan om leerlingen die snel afgeleid zijn door interne of externe prikkels en daardoor een groot deel van de instructie missen. Het kunnen ook leerlingen zijn […]

Nieuw: Beelddenk training: Rechts inhalen

Beelddenkers halen rechts in!. Beelddenken: Ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de “woord- en taalvorm” aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof […]

Leerlijnen uitgewerkt

RT Praktijk Eindhoven heeft alle leerlijnen (rekenen,taal,spelling,begrijpend lezen, leren leren etc.) uitgewerkt per leerjaar , maar ook als een volledige  leerlijn van groep 1 tot groep 8. Nu kan de ouder,leerkracht, maar zeker ook de leerling zelf zien waar hij/zij goed in zijn. Onderwijs op maat vraagt namelijk ook van leerlingen dat zij zich realiseren […]