Analyse schoolresultaten en second opinion

Het gebeurd wel eens dat de schoolse resultaten van uw kind anders uitvallen dan verwacht.Na een analyse van het leerlingvolgsysteem kunnen er in overleg alternatieve genormeerde toetsen worden afgenomen binnen deze praktijk die een beter inzicht geven in het waarom?

Na jarenlange ervaring binnen de basisschool als leerkracht ,maar ook als intern begeleider en remedial teacher lukt het vaak heel goed om een reëel beeld van uw kind te krijgen en een antwoord op waarom het niet lukt om passende resultaten te laten zien.

Hiervoor maak ik in overleg met ouder en kind gebruik van:

  • Allereerst kennis en ervaring.
  • Alleen  genormeerde toetsen en onderzoeken.
  • De toetsen van Boom test uitgevers: begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde.
  • Bareka rekentoets.
  • PI dictee van Pearson.(spelling)
  • Bij twijfel over Dyscalculie: Zareki-r.(Pearson)
  • Bij twijfel over Dyslexie: DST. (Pearson)
  • AMWA-2-NL: werkgeheugen(Pearson)

 

Meestal gebruiken wij maar 1 of 2 van bovenstaande testen en altijd in  overleg.Belangrijk is dat uw zoon/dochter het belang inziet van dergelijke testen en zelf ook wil weten waarom iets niet lukt.

Daarna kunnen wij altijd beslissen of inzet van RT wenselijk en/of mogelijk is.

Ook begeleid ik leerlingen van de brugklas binnen het VO wanneer het vermoeden blijft bestaan van Dyslexie.Ik maak dan gebruik van het toets en interventieprogramma voor het VO van het expertise centrum dyslexie en de OPSTAP boeken van Ans van Berkel voor de vreemde talen.