Onderzoek naar executieve functies (AMWA-2-NL)

Doel

Het doel van de AWMA-2-NL is het meten van de capaciteit van het werkgeheugen. Het werkgeheugen is een belangrijke executieve functie in het dagelijks leven. Door het afnemen van de AWMA-2-NL krijgt men inzicht in de sterke en zwakke kanten van het fonologische en visueel-ruimtelijke werkgeheugen. Uitgangspunt van deze test is de capaciteiten van uw kind op dit vlak in beeld te brengen. Dit kan enerzijds door zwakkere onderdelen te trainen en anderzijds door gebruik te maken van de sterke kanten ter compensatie van de zwakke aspecten van het werkgeheugen. De AWMA-2-NL is geschikt voor kinderen en adolescenten van 9 tot en met 17 jaar en kan gebruikt worden in praktijken voor remedial teaching.

Wat is werkgeheugen?

Alan Baddeley, vooraanstaand onderzoeker op het gebied van het werkgeheugen, omschrijft het als volgt: “het werkgeheugen verwijst naar een systeem van het brein dat zorgt voor tijdelijke opslag en bewerking van informatie die nodig is voor complexe cognitieve taken.”

Het werkgeheugen is hiermee een soort kladblokje in het brein waar informatie letterlijk bewerkt wordt. Het regelt de informatiestromen in het geheugen door te bepalen wat nu relevant is, wat later nodig is en wat meteen overboord kan. Naast het bewerken van gegevens zorgt het werkgeheugen er ook voor dat informatie paraat gehouden wordt en dat informatie uit het lange termijn geheugen op het juiste moment beschikbaar is.