Toets training

In april wordt op de basisscholen in groep 8 de Eind-toets afgenomen. Het advies van de school speelt sinds dit jaar  een belangrijke rol. Als uw kind op de eindtoets  hoger scoort dan het schooladvies heeft het voortgezet onderwijs nog de mogelijkheid om een aanpassing te maken. Bij een lagere score verandert er niets.

De Cito toetsen (LVS) die 2 maal per schooljaar worden afgenomen worden daardoor steeds belangrijker. Scholen krijgen door middel van deze toetsen een heel goed beeld van uw kind.Toch zitten er binnen deze toetsen voor bv. taalzwakke leerlingen enkele valkuilen.

De praktijk wijst  uit dat veel kinderen onder invloed van (faal)angstige gevoelens minder goed presteren bij toetsen. Met een goede voorbereiding zouden zij beter kunnen laten zien tot wat ze in staat zijn.

A Ben je in de zomer op vakantie geweest?
B De caviea van de buren heet Sammie.
C Mijn moeder heeft een taart gebakken
D Weet jij waarom hij zo raar doet?

Figuur 1. Voorbeeldopgave Spelling M4 Vervolg 2

 

Leerlingen die moeite hebben met spelling hebben last van de manier waarop dit wordt getoetst in de Cito toetsen.Deze leerlingen moeten bijvoorbeeld uit 4 zinnen , waarvan er maar in een zin het fout geschreven woord staat, de juiste keuze maken. En voor taal zwakkere leerlingen is dit erg moeilijk en eigenlijk ook niet wenselijk.

Daarom biedt RT Praktijk Eindhoven  een training aan.

Niet om de uitkomsten te oefenen, maar om met verschillende vraagstellingen te leren omgaan.

Inhoud van de training

  • Indien er sprake is van faalangst worden er handvatten aangereikt om hiermee om te gaan. Ook leert uw kind hoe het deze gevoelens kan ombuigen tot een gezonde spanning.
  • Leren omgaan met tijdsdruk.
  • Alle onderdelen van de toets komen aan de orde en worden uitvoerig besproken.Zoals de manier van spelling toetsen.
  • Uw kind leert zich voorbereiden op een taak, een taak aan te pakken en vervolgens het resultaat te beoordelen en eventueel aan te passen. Het krijgt directe feedback. Zo krijgt het kind zicht in het eigen leerproces

De training is individueel. Voor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie verzorgen wij een aangepaste, individuele training.

Voor meer informatie neemt U contact op met de praktijk.

Een goede voorbereiding op de Cito toetsen verhoogt de kans op een goed eind resultaat op de basisschool.