Even voorstellen

Al vele jaren  ben ik geboeid door de manier waarop mensen leren.
Daarom  heb ik mij  verdiept in het geven van goed onderwijs en wat dat betekent voor leerlingen.
Ik vind dat elk kind recht heeft op een zo optimaal mogelijke vorm van begeleiding,  aansluitend op de mogelijkheden van dat kind.
Mijn doel is, om samen met de leerling te zoeken naar de  geschikte strategie of methode.
Ik heb gemerkt dat veel leerlingen in het basisonderwijs  daar baat bij hebben. Dat resulteert dan in meer zelfvertrouwen; ze hebben minder last van faalangst.
In de praktijk werk ik het samen met het kind, de ouders en de leerkracht/ andere begeleiders. In overleg kijken wij waar de prioriteiten in de hulpvraag liggen en vanuit de altijd aanwezige kwaliteiten werken wij verder: de oplossingsgerichte benadering.
Mijn uitgangspunt is dat ieder individu leervermogen heeft en recht heeft op de ontwikkeling daarvan. Met behulp van mijn studie bij Stibco  en de Master Remedial Teaching heb ik hieraan een verdere theoretische onderbouwing gegeven. Ook heb ik mij verdiept in de problematiek van leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Mijn praktijk is onderdeel van een samenwerkingsverband, waarbij ik, samen met mijn collega’s kennis en materialen uitwissel om zo voor uw kind een zo optimaal mogelijk resultaat  neer te zetten.
 

Wat heb ik  gedaan!
Akte van Bekwaamheid als Leidster bij het Kleuteronderwijs Kath. Opleidingsschool te Tilburg.
Akte van Bekwaamheid als Hoofdleidster bij het Kleuteronderwijs Kath. Opleidingsschool te Tilburg.
Diploma Buitengewoon Onderwijs Kath. Leergangen te Tilburg.
Diploma Volledig Bevoegd Onderwijzer, Stichting Katholieke P.A.B.O. te  Eindhoven.
Certificaat Zorgverbreding Lezen, PABO te Eindhoven.
Master STIBCO, (Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) Master Instrumental Enrichment.
Deze opleiding richt zich op leer en denkstimulering, uitgaand van groeimogelijkheden. Gebaseerd op de theorie van Prof.R. Feuerstein.

Training Psycho-Educatie t.b.v. Mensen met ASS.

Master Special Educational Needs(RT) aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven.

Accreditatie Pearson :Testen o.a Intelligentietest WISC V. aq

Accreditatie: Testen Boomtest uitgevers.

Lannoo Campus :Trainersopleiding . Methode Beter bij de Les. Accreditatie behaald.

ECLG: Accreditatie Train de trainer : Beelddenken rechts inhalen.

ECLG: Accreditatie Train de trainer :Werkgeheugentrainer

ECLG: Zwakke rekenaars in de bovenbouw.

 

 

Niet de stoornis, maar de mens staat centraal.

Yes! ik kan 't!