Werkgeheugentraining

Voor wie is de BCB werkgeheugentraining bedoeld.Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 13 jaar. Dat houdt in dat het programma geschikt is voor leerlingen van halverwege groep 4 tot en met de brugklas van het voortgezet onderwijs. Een training kan zinvol zijn als het kind aan één of meerdere van onderstaande voorbeelden voldoet:

 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies.
 • Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op werk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is.
 • Als er iets mis gaat bij het werk is hij/zij snel van slag.
 • Hij/zij is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost.
 • Hij/zij is vaak aan het dagdromen tijdens het werk.
 • Hij/zij heeft problemen met het beginnen van een taak.
 • Hij/zij heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt.
 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden.
 • Hij/zij heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal.
 • Hij/zij heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar werk, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen.
 • Hij/zij heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school.
 • Hij/zij is snel afgeleid.
 • Hij/zij heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen.
 • Hij/zij raakt regelmatig dingen kwijt of weet niet meer goed waar spullen opgeborgen zijn.
 • Hij/zij vergeet regelmatig wat hij/zij ook al weer kwam doen in een bepaalde kamer van het huis.

Hoe werkt de BCB werkgeheugentraining?

Met de BCB geheugentraining leren kinderen om hun werkgeheugen beter te gebruiken. In een individuele trainingsperiode van 9 weken, wordt gedurende 4 dagen per week het werkgeheugen getraind. De online spellen zijn speciaal gemaakt voor het trainen van zowel het visuele als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van de gebruiker.

Naast het oefenen van de online werkgeheugenspelletjes, worden er ook offline geheugenoefeningen gedaan. De kracht van deze training zit in de transfer naar de school- en thuissituatie. Het kind leert passende geheugenstrategieën te gebruiken om de spelletjes en oefeningen uit te kunnen voeren en vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar hoe je deze strategieën in de klas en thuis kunt gebruiken. Ook wordt er gewerkt aan taakaanpak en volgehouden aandacht. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor het gebruik van het werkgeheugen.

Eén keer per week oefent het kind samen met mij in de praktijk. Daarnaast oefent het kind nog 3 keer per week thuis.

De BCB Geheugentraining bestaat uit drie geheugenspellen:

 1. Zoekplaatje: gericht op verwerkingssnelheid, scannen op relevante informatie, negeren van afleidende informatie, automatische herkenning van letters en woorden, onthouden van visuele informatie, leren toepassen van geheugenstrategieën.
 2. Letterdans: gericht op informatie langere tijd vasthouden, onthouden van visueel-ruimtelijke informatie, automatische herkenning van letters, logisch redeneren, leren toepassen van geheugenstrategieën.
 3. Rekenmachientje: gericht op verwerkingssnelheid, informatie langere tijd vasthouden, toepassen van automatiseringsstrategieën, memoriseren van rekenfeiten, toepassen van geheugenstrategieën.

Ieder spel wordt in totaal 32 keer gespeeld. Bij minder dan 4 oefenmomenten per week is de frequentie onvoldoende om tot betere resultaten te komen.Waarin onderscheidt de BCB geheugentraining zich van andere trainingen?

De BCB werkgeheugentraining:

 • geeft instructies in het Nederlands
 • maakt gebruik van het dyslexie-lettertype
 • werkt adaptief: de opbouw in de spellen sluit aan bij de resultaten van het kind
 • biedt de mogelijkheid om het niveau van de spellen te differentiëren naar het niveau van het kind
 • biedt mogelijkheid tot extra uitdaging
 • houdt gemakkelijk de vorderingen van het kind in een logboek en grafiek bij, waardoor resultaten zichtbaar worden
 • maakt minimaal gebruik van tijdsdruk
 • maakt gebruik van in Nederland gangbare letterclusters en woorden, hierdoor wordt ook woordherkenning getraind
 • combineert de onlinespellen met offline oefeningen en het aanleren van passende geheugenstrategieën, waardoor effectiviteit thuis en in de klas wordt gewaarborgd.