Wat kan mijn kind?

Voor wie
De basisschoolbegeleiding is voor basisschool leerlingen  die moeite hebben met leren op een of meerdere vlakken.

Een extra steuntje in de rug op de basisschool

De naam zegt het al: op de basisschool leren leerlingen de basis van onder andere taal, spelling en rekenen. Niet iedere leerling beheerst deze basisvaardigheden goed genoeg om vrolijk de basisschool te doorlopen. Een achterstand blijft altijd lastig: zelfs volwassenen vinden d’s en t’s of hoofdrekenen niet altijd gemakkelijk. Misschien heb je een echt rekenprobleem, het kan ook zijn dat je ergens een achterstand hebt opgelopen.

Of is de traditionele manier van leren niet jouw manier en leer je beter als een beelddenker.

Of je vind het moeilijk om meerdere opdrachten tegelijk te onthouden, dan is  werken aan het uitbreiden van je werkgeheugen belangrijk.

Basisschoolbegeleiding: een goede basis.

Ik ga dan samen met U en uw kind bekijken en onderzoeken waarom hij/zij niet lekker in haar of zijn vel zit. Wat gaat er mis?

Hiervoor hebben wij verschillende screeningsmiddelen.

Spelling: Dyslexie screeningstest van Pearson.

Rekenen: Zareki-R van Pearson of Thedi Math van ECPA.

Executieve functies: Brief vragenlijsten.
D-KEFS-NL
Een uitgebreide afname van de kerncomponenten van executief functioneren.

Leerstijlentest: Visiria

Intelligentietest: WISC V 6-17 jaar.
NEPSY-II-NL
De NEPSY-II-NL is een uitgebreide neuropsychologische testbatterij die een beoordeling geeft op de zes
domeinen:
Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en
Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken.
De test kan in zijn geheel worden afgenomen of per domein (bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor problemen in een
bepaald domein), zelf een batterij samenstellen kan ook.
En natuurlijk 46 jaar ervaring in het onderwijs.

Als we  een antwoord hebben op wat je mist om beter te kunnen rekenen,spellen etc. is het heel belangrijk dat jijzelf dit weet.En dat je dit nog wil leren.Daarom bespreken wij hoeveel tijd jij er in wil stoppen en of dat realistisch is. Op school heb je vaak ook al huiswerk en je sporten,vrienden etc.
Je werkt minimaal één uur per week onder persoonlijke begeleiding aan datgene waar je beter in wil worden. Door middel van vragen, uitleg en oefenen besteden wij aandacht aan bijvoorbeeld algemene rekenvaardigheden zoals procenten, verhaaltjessommen, breuken of problemen rond de (werkwoord)spelling of begrijpend lezen of aan  studievaardigheid,  het plannen en maken van huiswerk. Op die manier maken wij samen  een goede basis  en zetten de puntjes op de “i”.

Rt Praktijk Eindhoven beschikt over de laatste nieuwe materialen en methoden die hun waarde bewezen hebben.

Spelling: Spellingsprint, Taal in blokjes, de methode dyslexie en touwtjespringen.

Rekenen: Rekensprint, Numico, nog lang niet uitgeteld(spelenderwijs rekenen).Maatwerk.

Begrijpend lezen: Escape Nederlands

De nieuwe methode beter bij de les is voor kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, zij hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren.Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

“Ik merk dat ik nu ook in de klas dingen beter kan onthouden. Bijvoorbeeld als de juf een instructie heeft gegeven, kan ik nu sneller aan de slag”-  Joris, 10 jaar

Voortgang
Waar wij  aan gaan werken  komt in je eigen map. Elke les bekijken wij in deze map. Belangrijk is en blijft het werken aan je competent voelen, zelfvertrouwen en plezier in leren opbouwen.
In overleg maken wij gebruik van reken- of taalprogramma/apps waarmee je thuis op de computer verder kan oefenen op een leuke wijze waarvan scores bijgehouden en uitgeprint kunnen worden.In de praktijk heb ik ook veel spellen, die je mag lenen om te oefenen.