Welkom op de site van RT Praktijk Eindhoven, een particuliere praktijk voor remedial teaching.
De praktijk richt zich op leerlingen uit het basisonderwijs en de brugklas van het VO.

De praktijk is gespecialiseerd in het begeleiden van:

  •  kinderen met een leerprobleem- en/of stoornis op het gebied van technisch lezen (dyslexie), begrijpend lezen, spelling, rekenen (dyscalculie) en of schrijven.
  •  kinderen waarbij de motivatie om te leren is verminderd.Mijn expertise is het samen met de leerlingen zoeken naar het waarom leren niet leuk meer is. En  hoe we van daaruit verder willen werken aan bv. meer zelfvertrouwen of hoe kan ik mij beter leren concentreren?
  • RTPraktijkEindhoven heeft daarvoor ook de laatste toetsen en middelen in huis. Bijvoorbeeld e laatste Wisc V. Voor meer info:https://www.wiscv.nl/ .
  • Veelal in groep 6/7 na een eerste indicatie gesprek op de basisschool over vervolgonderwijs komen er verschillen in verwachtingen van leerling,ouders en leerkracht naar voren.Ik heb al vele leerlingen en ouders geholpen om in kaart te brengen of deze kloppen. Soms komt er toch een dyslexie of dyscalculie probleem naar voren waardoor de motivatie van de leerling veelal door een gebrek aan zelfvertrouwen ernstig gedaald is.
  • Ook begeleiden wij kinderen ter voorbereiding op het VO, vooral leerlingen die moeilijk of niet tot planmatig leren komen.Zij hebben vaak hun executieve functies niet goed leren gebruiken.

Er wordt  gewerkt aan een doel opgesteld met de leerling zodat het kind  zich meer competent gaat voelen en meer succes en plezier ervaart in het leren op school. Samen met het kind gaan wij op weg om zijn/haar capaciteiten zo adequaat mogelijk in te zetten zodat zij stap voor stap meer inzicht krijgen in het eigen leerproces en leermogelijkheden.

RT Praktijk Eindhoven  is lid van de LBRT, de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Aandacht

Persoonlijke aandacht

Aangepast

Aangepaste les aan uw kind

Vaste prijs

Vaste prijs voor alle sessies

Tarieven