Dyscalculie signaleren

Dyscalculie signaleren Op school maken leerlingen toetsen die de leeropbrengst meten, zoals de Cito LOVS Rekenen-Wiskunde toetsen, de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen of Rekenen-Wiskunde. Als de leerling aanhoudend laag scoort − beneden het tiende percentiel of met een E-score − is het raadzaam om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem. Maar bij leerlingen […]

Beelddenk training : Rechts inhalen

Beelddenkers halen rechts in!. Beelddenken: ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de “woord- en taalvorm” aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof […]

Wat te doen als leerlingen rekendoelen niet halen?

Wat te doen als leerlingen rekendoelen niet halen? In iedere klas en op elke school zijn leerlingen te vinden voor wie het halen van rekendoelen lastig is. Het kan gaan om leerlingen die snel afgeleid zijn door interne of externe prikkels en daardoor een groot deel van de instructie missen. Het kunnen ook leerlingen zijn […]